Партньори

Petya Stoyanova е Акредитирана от Lash Inc International ,също така тя е проверен Lash Artist и стои редом с още много добри специалисти от цял свят в международния сайт на Expert Lash Artist !

Petya Stoyanova е преминала обучението на FABELASH International … както и специлано обучение за проверка на квалификацията и след което получава логото на Fabelash и е призната от тях за Lash MASTER. OFICIAL QUALIFIED LASH MASTER INTERNATIONAL !
Петя работи в съвместна дейност с ЦПО „ДЪЛГОЛЕТИЕ“ ,един от най – големите центрове за професионално образование към Министерство на образованието и науката в България , като техен преподавател .